ge Scientia Marina: Investigacion Pesquera
 


 
El proceso de la regeneración de quelas en la cigala Nephrops norvegicus (L.)
F. Sardà
Contents of this volume Invest. Pesq. Vol.47 : 113-124 Back PDF
 
 
Please, send comments to
ICM (CSIC) - Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49. E-08003 Barcelona (Spain)