ge Scientia Marina: Investigacion Pesquera
 


 
Sobre la presencia de Pseudocalanus elongatus Boeck (Copepoda, Calanoida) en el mar de Alborán
F. Vives, V. Rodríguez, J. Rodríguez
Contents of this volume Invest. Pesq. Vol.45 : 337-344 Back PDF
 
 
Please, send comments to
ICM (CSIC) - Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49. E-08003 Barcelona (Spain)