ge Scientia Marina: Investigacion Pesquera
 


 
Morfometría de Nephrops norvegicus (L.) del mar Catalán (NE de España)
F. Sardà, L.M. Miralles, I. Palomera
Contents of this volume Invest. Pesq. Vol.45 : 279-290 Back PDF
 
 
Please, send comments to
ICM (CSIC) - Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49. E-08003 Barcelona (Spain)