ge Scientia Marina: Investigacion Pesquera
 


 
Nota sobre la estructura general de la cutícula de Nephrops norvegicus (L.) (Crustacea: Decapoda)
F. Sardà
Contents of this volume Invest. Pesq. Vol.45 : 135-142 Back PDF
 
 
Please, send comments to
ICM (CSIC) - Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49. E-08003 Barcelona (Spain)