ge Scientia Marina: Investigacion Pesquera
 


 
Sobre la biología de Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis, en Galicia. II. Biomasa total, estival, en la ría de Vigo
F.X. Niell, A. Soneira
Contents of this volume Invest. Pesq. Vol.40 : 105-110 Back PDF
 
 
Please, send comments to
ICM (CSIC) - Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49. E-08003 Barcelona (Spain)